Quảng cáo
 • pic

  Chương trình địa phương (phần tiếng việt)

  Soạn bài Chương trình địa phương (phần tiếng Việt) trang 194 SGK Ngữ văn 7 tập 1.

 • pic

  Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo)

  Soạn bài Ôn tập phần tiếng Việt (tiếp theo) trang 193 SGK Ngữ văn 7 tập 1. Câu 3. Tìm một số từ đồng nghĩa và một số từ trái nghĩa với mỗi từ: bé (về mặt kích thước, khối lượng), thắng, chăm chỉ.

 • Quảng cáo
 • pic

  Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)

  Soạn bài Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo) trang 192 SGK Ngữ văn 7 tập 1. Câu 2. So sánh tình huống thể hiện tình yêu quê hương và cách thể hiện tình cảm đó qua hai bài thơ: Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh và Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê.

Gửi bài Gửi bài