Câu 1.6 phần bài tập trong SBT - Trang 8 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 1.6 phần bài tập trong SBT – Trang 8 VBT Vật lí 8. Nêu dạng quỹ đạo và tên của những chuyển động sau: ...

Quảng cáo

Đề bài

Nêu dạng quỹ đạo và tên của những chuyển động sau:

a) Chuyển động của vệ tinh nhân tạo của Trái Đất:

dạng quỹ đạo là.................................................

tên gọi là:.........................................................

b) Chuyển động của con thoi trong rãnh khung cửi:

dạng quỹ đạo là.................................................

tên gọi là:.........................................................

c) Chuyển động của đầu kim đồng hồ:

dạng quỹ đạo là.................................................

tên gọi là:.........................................................

d) Chuyến động của một vật nặng được ném theo phương nằm ngang:

dạng quỹ đạo là.................................................

tên gọi là:.........................................................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính tương đối của chuyển động: 

+ Chuyển động và đứng yên có tính tương đối tùy thuộc vào vật được chọn làm mốc.

+ Dạng quỹ đạo của chuyển động phụ thuộc vào vật chọn làm mốc.

+ Thông thường ta chọn Trái Đất hoặc những vật gắn với Trái Đất làm mốc 

Lời giải chi tiết

a) Chuyển động của vệ tinh nhân tạo của Trái Đất:

dạng quỹ đạo là đường tròn

tên gọi là chuyển động tròn

b) Chuyển động của con thoi trong rãnh khung cửi:

dạng quỹ đạo là đoạn thẳng

tên gọi là chuyển động thẳng

c) Chuyển động của đầu kim đồng hồ:

dạng quỹ đạo là đường tròn

tên gọi là chuyển động tròn

d) Chuyến động của một vật nặng được ném theo phương nằm ngang:

dạng quỹ đạo là đường cong

tên gọi là chuyển động cong

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Chuyển động cơ học
Gửi bài tập - Có ngay lời giải