Quảng cáo
 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 48

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 48, 49 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Năng lực trách nhiệm pháp lí gồm : a)Khả năng nhận thức, điều khiển hành vi ....

  Xem lời giải
 • Bài 5, 6, 7, 8, 9 trang 49

  Giải bài tập 5, 6, 7, 8, 9 trang 49, 50 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Những người nào sau đây phải chịu trách nhiệm pháp lí. Em cho biết ý kiến đúng. Vì sao ? ....

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 10, 11, 12, 13 trang 50

  Giải bài tập 10, 11, 12, 13 trang 50 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. T 15 tuổi mượn xe máy 125 phân khối rủ B đi chơi, lạng lách, đánh võng trên đường phố tại ngã tư ....

  Xem lời giải