Bài 15 trang 105 SGK Toán 8 tập 2

Một cái thùng hình lập phương

Quảng cáo

Đề bài

Một cái thùng hình lập phương, cạnh \(7dm\), có chứa nước với độ sâu của nước là \(4dm\). Người ta thả \(25\) viên gạch có chiều dài \(2dm\), chiều rộng \(1dm\) và chiều cao \(0,5dm\) vào thùng. Hỏi nước trong thùng dâng lên cách miệng thùng bao nhiêu đề-xi-mét? (Giả thiết toàn bộ gạch ngập trong nước và chúng hút nước không đáng kể).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c là: V = a.b.c

- Tính thể tích nước đã có trong thùng, tức là tính thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài \(7dm\), chiều rộng \(7dm\) và chiều cao \(4dm\)

- Tính thể tích của \(25 \) viên gạch, tức là tìm \(25 \) lần thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài \(2dm\), chiều rộng \(1dm\) và chiều cao \(0,5dm\)

- Tính thể tích của nước và gạch.

- Tính chiều cao mực nước trong thùng sau khi thả \(25\) viên gạch = thể tích của nước và gạch: diện tích đáy.

- Khoảng cách giữa nước và miệng thùng = chiều cao của thùng - chiều cao mực nước trong thùng sau khi thả \(25\) viên gạch.

Lời giải chi tiết

Thể tích của nước trong thùng là:

          \( 7 . 7 . 4 = 196 (dm^3) \)

Thể tích của \(25\) viên gạch:

          \(25 . (2 . 1 . 0,5) = 25 (dm^3) \)

Thể tích của nước và gạch:

         \( 196 + 25 = 221(dm^3) \)

Chiều cao mực nước trong thùng sau khi thả \(25\) viên gạch vào là:

         \( 221 : (7.7) ≈ 4,51 (dm) \) 

Nước trong thùng dâng lên cách miệng thùng số đề-xi-mét là :

         \(7 - 4,51 = 2,49 (dm) \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close