Quảng cáo
 • pic

  Bài 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 trang 35,36 SBT Vật lí 10

  Giải bài 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 trang 35,36 sách bài tập vật lý 10. Bi A có trọng lượng lớn gấp đôi bi B. Cùng một lúc tại một mái nhà ở cùng độ cao, bi A được thả rơi còn bi B được ném theo phương ngang với tốc độ lớn. Bỏ qua sức cản của không khí. Hãy cho biết câu nào dưới đây đúng

 • pic

  Bài 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 trang 37 SBT Vật lí 10

  Giải bài 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 trang 37 sách bài tập vật lý 10. Một vận động viên sau khi trượt trên đoạn đường dốc thì trượt ra khỏi dốc theo phương ngang ở độ cao 90 m so với mặt đất. Người đó bay xa được 80 m khi vừa chạm đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Tốc độ của người đó khi rời khỏi dốc là

 • Quảng cáo