Quảng cáo
 • Bài toán dân số

  Soạn bài Bài toán dân số trang 130 SGK ngữ văn 8. Câu 1. Xác định bố cục, nêu nội dung chính của mỗi phần. Riêng về phần thân bài, hãy chỉ ra các ý lớn (luận điểm).

  Xem lời giải
 • Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

  Soạn bài Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm trang 134 SGK Ngữ văn 8 tập 1. Câu 6: Dựa vào nội dung đã học ở văn bản Bài toán dân số, hãy viết một đoạn văn ngắn về sự cần thiết phải hạn chế việc gia tăng dân số, trong đoạn văn có sử dụng dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

  Soạn bài Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh trang 137 SGK Ngữ văn 8 tập 1. Câu 1. Lập dàn ý cho đề bài: "Giới thiệu về chiếc nón lá Việt Nam"

  Xem lời giải