Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 39 SBT sử 6

  Giải bài tập 1 trang 39 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

 • pic

  Bài 2 trang 39 SBT sử 6

  Giải bài tâp 2 trang 39 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống (...)

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 40 SBT sử 6

  Giải bài tập 3 trang 40 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • pic

  Bài 4 trang 40 SBT sử 6

  Giải bài tập 4 trang 40 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy tóm tắt những nét chính về đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang theo bảng sau

 • pic

  Bài 5 trang 40 SBT sử 6

  Giải bài tập 5 trang 40 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khái quát về tình hình xã hội thời Văn Lang

Gửi bài Gửi bài