Quảng cáo
 • Bài đọc 1: Bà kể chuyện

  Bố của bạn nhỏ làm công việc gì? Bạn nhỏ thắc mắc điều gì? Theo lời bố, vì sao chuyện bà kể rất hay? Tìm thêm những từ ngữ phù hợp để nói về. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm.

  Xem lời giải
 • Bài đọc 2: Sáng kiến của bé Hà

  Bé Hà hỏi bố điều gì? Vì sao bé Hà và bố chọn ngày lập đông làm “ngày của ông bà”? Gần đến ngày lập đông, Hà còn băn khoăn chuyện gì? Món quà Hà tặng ông bà là gì? Nói lời Hà chúc mừng ông bà và lời đáp của ông bà. Dựa vào những điều vừa kể ở bài tập 1, hãy viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) kể về ông (bà) của em.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài