Bài 1,2 mục I trang 21,22 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 21, 22 VBT Sinh học 9: Quan sát hình 9.2 SGK và ghi vào bảng 9.1 về mức độ đóng, duỗi xoắn nhiều hay ít của NST

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Quan sát hình 9.2 SGK và ghi vào bảng 9.1 về mức độ đóng, duỗi xoắn nhiều hay ít của NST.

Bảng 9.1. Mức độ đóng, duỗi xoắn của NST qua các kì

Hình thái NST

Kì trung gian

Kì đầu

Kì giữa

Kì sau

Kì cuối

Mức độ duỗi xoắn Mức độ đóng xoắn

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết:

Bảng 9.1. Mức độ đóng, duỗi xoắn của NST qua các kì

Hình thái NST

Kì trung gian

Kì đầu

Kì giữa

Kì sau

Kì cuối

Mức độ đóng xoắn

Không

Nhiều

Rất nhiều

Ít

Rất ít

Mức độ duỗi xoắn

Rất nhiều

Ít

Không

Nhiều

Nhiều

Bài tập 2

Dựa vào những thông tin mục II SGK hãy điền vào các ô trống trong bảng 9.2.

Các kì

Những diễn biến cơ bản của NST ở các kì

Kì đầu

 

 

Kì giữa

 

 

Kì sau

 

 

Kì cuối

 

 

Lời giải chi tiết:

b2 mục I VBT vở bài tập sinh 9

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close