Bài 1,2 mục I trang 20 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 20 VBT Sinh học 9: Nghiên cứu bảng 8 SGK và cho biết: số lượng NST trong bộ lưỡng bội có phản ánh trình độ tiến hóa của loài hay không?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

a) Nghiên cứu bảng 8 SGK và cho biết: số lượng NST trong bộ lưỡng bội có phản ánh trình độ tiến hóa của loài hay không?

b) Quan sát hình 8.2 SGK và mô tả bộ NST của ruồi giấm về số lượng và hình dạng.

Lời giải chi tiết:

a) Số lượng NST trong bộ lưỡng bội không phản ánh trình độ tiến hóa của loài

Ví dụ: Bộ NST ở người (2n = 46) trong khi ở gà (2n = 78), số lượng NST trong bộ lưỡng bội của gà tuy nhiều hơn nhưng không tiến hóa hơn so với loài người.

b) Bộ NST của ruồi giấm (2n = 8): có 8 NST chia thành 4 cặp tương đồng, NST có 4 loại hình dạng là hình hạt, hình que, hình chữ V và hình móc. Ruồi cái có cặp NST giới tính XX, ruồi đực có cặp NST giới tính XY; NST giới tính X có hình que, NST giới tính Y có hình móc.

Bài tập 2

Quan sát hình 8.5 SGK và hãy cho biết các số 1 và 2 chỉ những thành phần cấu trúc nào của NST?

Lời giải chi tiết:

1 – Tâm động

2 – Nhiễm sắc tử chị em (crômatit)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close