Quảng cáo
 • pic

  I. Em đọc truyện "Hai bàn tay"

  Em đọc truyện "Hai bàn tay" trang 30, 31, 32 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 7. Năm 1911, khi đó Bác Hồ còn trẻ. Một hôm, anh Ba - tên của Bác Hồ hồi ấy, ....

 • pic

  II. Em suy nghĩ - Bài 11: Tự tin

  Giải bài tập 1 trang 32, 33 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 7. Hãy ghi vào vở trường hợp nào sau đây thể hiện sự tự tin, tự cao hoặc thiếu tự tin....

 • Quảng cáo
 • pic

  III. Bài học rút ra - Bài 11: Tự tin

  Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân từ bài từ bài "Tự tin" và ghi vào vở.

Gửi bài Gửi bài