Quảng cáo
 • pic

  Luyện nói kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm

  Soạn bài Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm trang 109 SGK Ngữ văn 8 tập 1. Câu 1. Kể lại đoạn trích sau theo lời kể của chị Dậu – ngôi kể thứ nhất:

 • pic

  Ôn tập truyện kí Việt Nam

  Soạn bài Ôn tập truyện kí Việt Nam trang 104 SGK Ngữ văn 8 tập 1. Câu 1. Lập bảng thống kê văn bản truyện kí Việt Nam đã học từ đầu lớp 8

 • Quảng cáo
 • pic

  Soạn bài Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000 trang 105 SGK ngữ văn 8

  Soạn bài Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000 trang 105 SGK Ngữ văn 8 tập 1. Câu 3. Phân tích tính thuyết phục của những kiến nghị mà văn bản đã đề xuất. Hãy chỉ ra tác dụng của từ vì vậy trong việc liên kết các phần của văn bản.

 • pic

  Nói giảm nói tránh

  Soạn bài Nói giảm nói tránh trang 107 SGK Ngữ văn 8 tập 1. Câu 3: Hãy vận dụng cách nói giảm nói tránh để đặt năm câu đánh giá trong những trường hợp khác nhau.

Gửi bài Gửi bài