Quảng cáo
 • Bài 1 trang 93

  Tìm hiểu thêm về những hình đồng dạng trong tự nhiên (với vật chất, cây cối, …), trong nghệ thuật, trang trí, trong thiết kế, …

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 93

  Gấp và cắt giấy thành những chữ cái in hoa đồng dạng với nhau theo mẫu (Hình 99, Hình 100) sau đây:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo