Bài 1 trang 96 SGK Hóa học 10

Kim loại nào sau đây

Quảng cáo

Đề bài

Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối clorua kim loại ?

A. Fe             B. Zn                 C. Cu              D.Ag 

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Kim loại Zn tác dụng với dung dịch HCl loãng và với khí clo cho cùng loại muối clorua kim loại.

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + Cl2  \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\) ZnCl2

-  Kim loại sắt tác dụng với dung dịch HCl loãng và khí clo cho hai loại muối clorua khác nhau là FeCl2 và FeCl3.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2Fe + 3Cl2 \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\) 2FeCl3

Ag, Cu không tác dụng với dung dịch HCl

Chọn đáp án B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close