Bài 1 trang 82 SGK Toán 7 tập 1

Vẽ hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O. Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ hai đường thẳng \(xx'\) và \(yy'\) cắt nhau tại \(O\) như hình \(2.\) Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

a) Góc \(xOy\) và góc ... là hai góc đối đỉnh vì cạnh \(Ox\) là tia đối của cạnh \(Ox'\) và cạnh \(Oy\) là ... của cạnh \(Oy'.\)

b) Góc \(x'Oy\) và góc \(xOy'\) là ... vì cạnh \(Ox\) là tia đối của cạnh ... và cạnh ...

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định nghĩa: Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Lời giải chi tiết

a) Góc \(xOy\) và góc  \(x'Oy'\) là hai góc đối đỉnh vì cạnh \(Ox\) là tia đối của cạnh \(Ox'\) và cạnh \(Oy\) là tia đối của cạnh \(Oy'\)

b) Góc \(x'Oy\) và góc \(xOy'\) là hai góc đối đỉnh vì cạnh \(Ox\) là tia đối của cạnh \(Ox'\) và cạnh \(Oy'\) là tia đối của cạnh \(Oy\)

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close