Bài 1 trang 82 SGK Hóa học 10

Cho các phản ứng sau :

Quảng cáo

Đề bài

Cho các phản ứng sau :

A. 2HgO \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2Hg + O2     

B. СаСОз \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) CaO + CO2.   

C. 2Al(OH)3 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) Al2O3 + 3H2O

D. 2NaHCO3 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) Na2CO3 + CO2 + H2O

Phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng hóa học trong đó đồng thời xảy ra sự oxi hóa và sự khử. Tức số oxi hóa của các chất trước và sau phản ứng thay đổi.

Lời giải chi tiết

Những phản ứng theo đề bài cho, phản ứng oxi hóa khử là

\(2HgO\xrightarrow{{{t^0}}}2Hg + {O_2}\)

Hg2+ + 2e \( \to\) Hg0

2O2- \( \to\) O2 + 4e

Còn các phản ứng khác không phải là phản ứng oxi hóa khử

Đáp án A

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close