Bài 1 trang 70 SGK Hóa học 10

Tìm câu sai trong các câu sau:

Quảng cáo

Đề bài

Tìm câu sai trong các câu sau:

A. Kim cương là một dạng thù hình của cacbon, thuộc loại tinh thể nguyên tử.

B. Trong mạng tinh thể nguyên tử, các nguyên tử được phân bố luân phiên đều đặn theo một trật tự nhất định.

C. Lực liên kết giữa các nguyên tử trong tinh thể nguyên tử là liên kết yếu.

D. Tinh thể nguyên tử bền vững, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

C. Sai vì lực liên kết cộng hóa trị trong tinh thể nguyên tử rất lớn

Đáp án C

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài