Bài 1 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm các giá trị của m để hàm số bậc nhất

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các giá trị của m để hàm số bậc nhất \(y = \left( {m - 2} \right)x + 1\) là hàm số đồng biến.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hàm số bậc nhất \(y = ax + b\,\,\) đồng biến trên R khi \(a > 0\)

Hàm số bậc nhất \(y = ax + b\,\,\) nghịch biến trên R khi \(a < 0\)

Lời giải chi tiết

Hàm số bậc nhất \(y = \left( {m - 2} \right)x + 1\) đồng biến trên R khi \(m - 2 > 0 \Leftrightarrow m > 2\)

Vậy với \(m > 2\) thì hàm số đã cho đồng biến.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài