Bài 2 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm các giá trị của m để hàm số bậc nhất

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các giá trị của m để hàm số bậc nhất \(y = \left( {m + 1} \right)x - 4\) là hàm số nghịch biến.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hàm số bậc nhất \(y = ax + b\,\,\) đồng biến trên R khi \(a > 0\)

Hàm số bậc nhất \(y = ax + b\,\) nghịch biến trên R khi \(a < 0\)

Lời giải chi tiết

Hàm số bậc nhất \(y = \left( {m + 1} \right)x - 4\)nghịch biến trên R khi \(m + 1 < 0 \Leftrightarrow m <  - 1\)

Vậy với \(m < - 1\) thì hàm số đã cho nghịch biến.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài