Bài 1 trang 61 SGK hóa 12 nâng cao

Sự sắp xếp nào theo trật tự tăng dần lực bazơ của các hợp chất sau đây đúng ?

Quảng cáo

Đề bài

Sự sắp xếp nào theo trật tự tăng dần lực bazơ của các hợp chất sau đây đúng ?

\(\eqalign{
& A.{C_2}{H_5}N{H_2} < ({C_2}{H_5})_2NH < N{H_3} < {C_6}{H_5}N{H_2} \cr 
& B.{({C_2}{H_5})_2}NH < N{H_3} < {C_6}{H_5}N{H_2} < {C_2}{H_5}N{H_2} \cr 
& C.{C_6}{H_5}N{H_2} < N{H_3} < {C_2}{H_5}N{H_2} < {({C_2}{H_5})_2}NH \cr 
& D.N{H_3} < {C_2}{H_5}N{H_2} < ({C_2}{H_5})_2NH < {C_6}{H_5}N{H_2} \cr} \)

Lời giải chi tiết

Chọn C

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close