Bài 1 trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = \dfrac{1}{2}x\). Tính \(f\left( { - 2} \right),f\left( { - 1} \right),f\left( 0 \right),f\left( 2 \right),f\left( 4 \right)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta thay từng giá trị cụ thể \(x =  - 2;\,x =  - 1;\,x = \,0  ;\,x = \,2;\,\,x = 4\) vào hàm \(f\left( x \right)\) ta thu được kết quả cần tìm

Lời giải chi tiết

\(y = f\left( x \right) = \dfrac{1}{2}x\)

\(\begin{array}{l}f\left( { - 2} \right) = \dfrac{1}{2}.\left( { - 2} \right) =  - 1\\f\left( { - 1} \right) = \dfrac{1}{2}.\left( { - 1} \right) =  - \dfrac{1}{2}\\f\left( 0 \right) = \dfrac{1}{2}.0 = 0\\f\left( 2 \right) = \dfrac{1}{2}.2 = 1\\f\left( 4 \right) = \dfrac{1}{2}.4 = 2\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải