Bài 1 trang 190 SGK hóa học 12 nâng cao

Hãy trình bày những hiểu biết về: a) Vị trí của crom trong bảng tuần hoàn; b) Cấu hình electron nguyên tử của crom; c) Khả năng tạo thành các số oxi hóa của crom

Quảng cáo

Đề bài

Hãy trình bày những hiểu biết về:

a) Vị trí của crom trong bảng tuần hoàn;

b) Cấu hình electron nguyên tử của crom;

c) Khả năng tạo thành các số oxi hóa của crom

Lời giải chi tiết

a) Vị trí của crom trong bảng tuần hoàn: \(Cr\) nằm ở ô thứ 24, chu kì 4, nhóm VIB.

b) Cấu hình electron nguyên tử của crom: \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}3{d^5}4{s^1}\) hoặc \(\left[ {Ar} \right]{\rm{ }}3{d^5}4{s^1}\).

c) Khả năng tạo thành các số oxi hóa của crom: Do có nhiều electron độc thân ở các obitan 3d và 4s nên trong các hợp chất crom có những số oxi hóa sau đây:

Số oxi hóa bền: \(+2,+3; +6\). Số oxi hóa kém bền: \(+1; +4; +5\).

- Khi crom có số oxi hóa thấp tính chất của nó giống như các kim loại \(Al; Mn; Fe\).

- Khi crom có số oxi hoá cao tính chất của nó giống như lưu huỳnh (S)

loigiaihay.com

Quảng cáo
close