Bài 1 trang 183 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Biến đổi hóa học nào sau đây là do Al(OH)3 có tính axit?

Quảng cáo

Đề bài

Biến đổi hóa học nào sau đây là do \(Al{\left( {OH} \right)_3}\) có tính axit?

\(\eqalign{
& A.Al{(OH)_3}(r) \to A{l^{3 + }}({\rm{dd}}) \cr 
& B.Al{(OH)_3}(r) \to A{l_2}{O_3}(r) \cr 
& C.Al{(OH)_3}(r) \to {\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right]^ - }({\rm{dd}}) \cr 
& D.Al{(OH)_3}(r) \to A{l_2}{O_3}(r) \to Al(r) \cr} \)

Lời giải chi tiết

Chọn C.

 \(Al{(OH)_3} + O{H^ - } \to {\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right]^ - }.\)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close