Bài 1 trang 176 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Cho phản ứng

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(Al + HN{O_3} \to Al{(N{O_3})_3} + NO + {H_2}O.\) Số phân tử  \(HN{O_3}\) bị \(Al\) khử và số phân tử \(HN{O_3}\) tạo muối nitrat trong phản ứng là:

A. 1 và 3

B. 3 và 2

C. 4 và 3

D. 3 và 4

Lời giải chi tiết

Chọn A.

 \(Al + HN{O_3} \to Al{(N{O_3})_3} + NO \uparrow  + {H_2}O.\)

- Quá trình khử:

 \(\mathop N\limits^{ + 5}  + 3e \to \mathop N\limits^{ + 2} \)                             

- Quá trình oxi hóa:

 \(Al \to \mathop {Al}\limits^{ + 3}  + 3e\)                             

  Phương trình hóa học:

 \(Al + 4HN{O_3} \to Al{(N{O_3})_3} + NO + 2{H_2}O.\)                            

Vậy: Số phân tử \(HN{O_3}\) bị \(Al\) khử là 1. Số phân tử \(HN{O_3}\) tạo muối là 3.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close