Bài 1 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho phương trình bậc nhất

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Cho phương trình bậc nhất \(4x - y = 1\) . Hãy điền vào chỗ chấm để (1; ……..) và (…….; 3) là các nghiệm của phương trình.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay \(x = 1\) vào phương trình và tìm y.

Thay \(y = 3\) vào phương trình và tìm x.

Lời giải chi tiết

Thay \(x = 1\) vào phương trình ta có: \(4.1 - y = 1 \Leftrightarrow 4 - 1 = y \Leftrightarrow y = 3\). Suy ra \(\left( {x;y} \right) = \left( {1;3} \right)\) là nghiệm của phương trình.

Thay \(y = 3\) vào phương trình ta có: \(4.x - 3 = 1 \Leftrightarrow 4x = 4 \Leftrightarrow x = 1\). Suy ra \(\left( {x;y} \right) = \left( {1;3} \right)\) là nghiệm của phương trình.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải