Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 19, chu kì 4, nhóm I trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Hãy cho biết:

a. Cấu tạo nguyên tử của A.

b. Tính chất hoá học đặc trưng của A.

c. So sánh tính chất của A với các nguyên tố lân cận khác.

Lời giải chi tiết

a. A có số hiệu nguyên tử là 19. Suy ra:

+ Điện tích hạt nhân là 19+

+ Số electron = 19

+ A là Kali (K)

A là chu kì 4

⇒ A có 4 lớp electron

A thuộc nhóm I

⇒ A có 1 electron lớp ngoài cùng

b. A là nguyên tố kim loại

⇒ A có tính chất hóa học của kim loại như tác dụng với phi kim, tác dụng với dung dịch axit, tác dụng với dung dịch muối.

c. Các nguyên tố lân cận của K

 

Tính kim loại:

+ Tính kim loại của K mạnh hơn Na và Ca

+ Tính kim loại của K yếu hơn Rb

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài