Bài 1 trang 152 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Nguyên tử của các kim loại trong nhóm 1A khác nhau về

Quảng cáo

Đề bài

Nguyên tử của các kim loại trong nhóm 1A khác nhau về

A. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử

B. Cấu hình electron nguyên tử

C. Số oxi hóa của nguyên tử trong hợp chất

D. Kiểu mạng tinh thể của đơn chất

Lời giải chi tiết

Chọn B

loigiaihay.com

Quảng cáo
close