Bài 1 trang 116 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho điểm A thuộc đường tròn (O; 4 cm).

Quảng cáo

Đề bài

Cho điểm A thuộc đường tròn (O; 4 cm).

a) Vẽ đường tròn (A ; 4 cm).

b) Hai đường tròn đã cho cắt nhau tại M và N. Đường tròn (M ; 4 cm) có đi qua O và A không ? Vì sao ?

 

Lời giải chi tiết

a)

 

b) Đường tròn (M; 4cm) đi qua O và A vì hai điểm O và A đều cách M là 4cm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close