Bài 1 trang 108 SGK Hóa học 10

Chọn câu đúng cho các câu sau:

Quảng cáo

Đề bài

Chọn câu đúng cho các câu sau:

A. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với một loại gốc axit.

B.  Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với hai loại gốc axit.

C. Clorua vôi là muối tạo bởi hai kim loại liên kết với một loại gốc axit.

D. Clorua vôi không phải là muối .

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về clorua vôi Tại đây

Lời giải chi tiết

Công thức cấu tạo của  CaOCl2 là:

=>CaOCltạo bởi 2 loại gốc axit

Đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close