Bài 1 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC, gọi A’, B’ C’ lần lượt là chân ba đường cao vẽ từ A, B, C và gọi H là trực

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác ABC, gọi A’, B’ C’ lần lượt là chân ba đường cao vẽ từ A, B, C và gọi H là trực tâm. Hãy gọi tên các tứ giác nội tiếp có trong hình.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tứ giác có tổng hai góc đối bằng 1800 là tứ giác nội tiếp.

Lời giải chi tiết

 

Xét tứ giác AC’HB’ có \(\widehat {AC'H} + \widehat {AB'H} = {90^0} + {90^0} = {180^0} \Rightarrow \)Tứ giác AC’HB’ là tứ giác nội tiếp (Tứ giác có tổng hai góc đối bằng 1800).

Chứng minh tương tự ta có các tứ giác BA’HC’, CA’HB’ cũng là các tứ giác nội tiếp.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài