Bài 1 SGK trang 131 hoá học 12 nâng cao

Phản ứng nào xảy ra ở catot trong quá trình điện phân

Quảng cáo

Đề bài

Phản ứng nào xảy ra ở catot trong quá trình điện phân \(MgC{l_2}\) nóng chảy ?

A. Sự oxi hoá ion \(M{g^{2 + }}\)

B. Sự khử ion \(M{g^{2 + }}\)

C. Sự oxi hoá ion \(C{l^ - }\)

D. Sự khử ion \(C{l^ - }\).

Lời giải chi tiết

Chọn B.

loigiaihay.com

Quảng cáo
close