Bài 1 SGK trang 112 hoá học 12 nâng cao

So với nguyên tử phi kim cùng chu kì, nguyên tử kim loại

Quảng cáo

Đề bài

So với nguyên tử phi kim cùng chu kì, nguyên tử kim loại

A. thường có bán kính nguyên tử nhỏ hơn

B. thường có năng lượng ion hoá nhỏ hơn

C. thường có số electron ở các phân lớp ngoài cùng nhiều hơn.

Lời giải chi tiết

Chọn B.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close