Bài 1 mục III trang 21 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 1 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 21 VBT Sinh học 9: Nêu ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST của mỗi loài sinh vật. Phân biệt bộ NST lưỡng bội và đơn bội

Quảng cáo

Đề bài

Nêu ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST của mỗi loài sinh vật. Phân biệt bộ NST lưỡng bội và đơn bội

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Tính đặc trưng của bộ NST

Lời giải chi tiết

Ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST: ở người có bộ NST 2n = 46, ở tinh tinh có bộ NST 2n = 48, ở ngô có bộ NST 2n = 20

Phân biệt bộ NST lưỡng bộ và bộ NST đơn bội:

+ Bộ NST lưỡng bội là bộ NST chứa các cặp NST tương đồng, kí hiệu: 2n NST

+ Bộ NST đơn bội là bộ chỉ chứa 1 NST của cặp NST tương đồng, đây là bộ NST trong giao tử, kí hiệu n NST.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close