Quảng cáo
 • Giải mục 1 trang 127, 128

  Nhóm của Lan được giao nhiệm vụ thu hoạch và lập báo cáo trình bày kết quả của thí nghiệm trồng cà rốt mà lớp đã thực hiện trong vườn trường. Kết quả của thí nghiệm được đánh giá qua khối lượng của các củ cà rốt. Cà rốt được xếp theo khối lượng với các mức:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Giải mục 2 trang 129, 130

  Kết quả điều tra thời gian chờ khám ( đơn vị : phút) của bệnh nhân tại phòng khám của bệnh viện X được cho trong Bảng 5.4

  Xem lời giải
 • Bài 5.1 trang 130

  Cho mẫu số liệu ghép nhóm ở Bảng 5.7

  Xem lời giải
 • Bài 5.2 trang 130

  Để định hướng lựa chọn sản phẩm cho quý kế tiếp, công ty dịch vụ thương mại Z sử dụng kết quả điều tra do một nhà phân phối thực hiện về tuổi thọ của 50 máy mát xa đã qua sử dụng trên thị trường. Kết quả điều tra được biểu diễn bới Bảng 5.8

  Xem lời giải