Quảng cáo
 • Bài 1 trang 3 SBT sử 9

  Giải bài tập 1 trang 3 sách bài tập Lịch sử 9. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 5 SBT sử 9

  Giải bài tập 2 trang 5 sách bài tập Lịch sử 9. Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp với nội dung lịch sử Liên Xô

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3 trang 5 SBT sử 9

  Giải bài tập 3 trang 5 sách bài tập Lịch sử 9. Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70, Liên xô đã đạt được những thành tựu chủ yếu nào?

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 5 SBT sử 9

  Giải bài tập 4 trang 5 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy giới thiệu đôi nét về sự kiện lịch sử gắn liền với nhân vật lịch sử?

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 6 SBT sử 9

  Giải bài tập 5 trang 6 SBT sử 9. Hoàn thành các câu trả lời để hiểu được sự hình thành và kết quả hợp tác trong hệ thống XHCN

  Xem lời giải