Quảng cáo
 • pic

  Gen

  Khái niệm gen, bản chất của gen

 • pic

  Mã di truyền

  Khái niệm, đặc điểm của mã di truyền

 • Quảng cáo
 • pic

  Quá trình nhân đôi ADN

  Khái niệm, nguyên tắc nhân đôi, quá trình nhân đôi và ý nghĩa của nhân đôi ADN

 • pic

  Bài 1 trang 10 SGK Sinh học 12

  Giải bài tập Bài 1 trang 10 SGK Sinh học 12. Gen là gì ? Cho ví dụ minh hoạ.

 • pic

  Bài 2 - trang 10 - SGK Sinh học 12

  Giải bài tập Bài 2 trang 10 SGK Sinh học 12. Trình bày cấu trúc chung của các gen mã hoá prôtêin.

 • pic

  Bài 3 - trang 10 - SGK Sinh học 12

  Giải bài tập Bài 2 trang 10 SGK Sinh học 12. Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn trong quá trình nhân đôi ADN. Nêu ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN.

 • pic

  Bài 4 - trang 10 - SGK Sinh học 12

  Giải bài tập Bài 4 trang 10 SGK Sinh học 12. Mã di truyền có các đặc điểm gì?

 • pic

  Bài 5 - trang 10 - SGK Sinh học 12

  Giải bài tập Bài 5 trang 10 SGK Sinh học 12. Hãy giải thích vì sao trên mỗi chạc chữ Y chỉ có một mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp một cách gián đoạn.

 • pic

  Bài 6 - trang 10 - SGK Sinh học 12

  Giải bài tập Bài 6 trang 10 SGK Sinh học 12. Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Gửi bài