Bài 1,2 mục II trang 101 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 101 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ phù hợp vào chỗ trống

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Điền từ hoặc cụm từ phù hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Nhiệt độ của môi trường có ảnh hưởng tới ……………, ……………… của sinh vật. Đa số các loài sống trong phạm vi nhiệt độ 0 – 50oC. Tuy nhiên cũng có một số sinh vật nhờ khả năng thích nghi cao nên có thể sống được ở nhiệt độ rất thấp hoặc rất cao. Sinh vật được chia thành 2 nhóm: ……………… và ……………

Lời giải chi tiết:

Nhiệt độ của môi trường có ảnh hưởng tới hình tháihoạt động sinh lí của sinh vật. Đa số các loài sống trong phạm vi nhiệt độ 0 – 50 độ C. Tuy nhiên cũng có một số sinh vật nhờ khả năng thích nghi cao nên có thể sống được ở nhiệt độ rất thấp hoặc rất cao. Sinh vật được chia thành 2 nhóm: sinh vật hằng nhiệt và sinh vật biến nhiệt

Bài tập 2

Căn cứ vào khả năng thích nghi của sinh vật đối với độ ẩm. Thực vật và động vật được chia thành những nhóm nào?

Lời giải chi tiết:

Căn cứ vào khả năng thích nghi của sinh vật đối với độ ẩm. Thực vật được chia thành các nhóm ưa ẩm và chịu hạn và động vật được chia thành các nhóm ưa ẩm và ưa khô.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close