Ấn Độ thời phong kiến

Tóm tắt mục 2. Ấn Độ thời phong kiến. Thời kì Vương triều Gúp-ta là thời kì thống nhất, phục hưng và phát triển của miền Bắc Ân Độ

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 2

2. Ấn Độ thời phong kiến

Vương triều

Sự phát triển chính

Vương triều Gúp-ta (TK IV-VI)

Công cụ sắt sử dụng rộng rãi, luyện kim phát triển

Nghề thủ công: dệt, chế tạo kim hoàn, khắc trên ngà voi ...

Vương triều Hồi giáo Đê-li (XII-XVI)

- Thế kỉ XII, bị người Thổ Nhĩ Kì theo đạo Hồi thôn tính -> lập nên vương triều Hồi giáo Đêli

- Chiếm ruộng đất

- Cấm đoán đạo Hin-đu

=> Mâu thuẫn dân tộc căng thẳng.

Vương triều Mô-gôn (XVI- giữa TK XIX)

- Thế kỉ XVI Mông Cổ chiếm Ấn Độ

- Xoá bỏ kì thị tôn giáo

- Khôi phục kinh tế: đo ruộng đất, định thuế hợp lí, thống nhất đo lường

- Khuyến khích phát triển Văn học – nghệ thuật.

- Giữa TK XIX, Ấn Độ trở thành thuộc địa của Anh.

ND chính

Nét chính về tình hình Ấn Độ thời phong kiến dưới các Vương triều: Gúp-ta, Hồi giáo Đêli, Mô-gôn.

Sơ đồ tư duy Ấn Độ thời phong kiến

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close