Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ

Tóm tắt mục 1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ. Đầu thế kỉ XIII, nhà nước phong kiến Mông Cổ được thành lập.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ

* Âm mưu:

- Đầu thế kỉ XIII, nhà nước phong kiến Mông Cổ được thành lập. Với một lực lượng quân đội mạnh và hiếu chiến, vua Mông Cổ liên tiếp xâm lược và thống trị nhiều nước ở Châu Á, Châu Âu.

- Năm 1258, vua Mông Cổ quyết định mở cuộc tấn công vào nước Nam Tống (ở phía Nam Trung Quốc), nhằm xâm chiếm toàn bộ Trung Quốc.

- Để đạt được tham vọng đó, Mông Cổ tiến quân xâm lược Đại Việt, rồi từ Đại Việt đánh thẳng lên phía nam Trung Quốc để phối hợp với các cánh quân từ phía bắc xuống. Thực hiện kế hoạch "gọng kìm" để tiêu diệt Nam Tống và xâm lược Đại Việt.

* Hành động: 

- Trước khi kéo quân vào xâm lược, tướng Mông Cổ cho sứ giả đưa thư để đe dọa và dụ hàng vua Trần. Ba lần sứ giả Mông Cổ đến Thăng Long đều bị vua Trần ra lệnh bắt giam vào ngục.

ND chính

Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ: âm mưu và hành động của quân Mông Cổ.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close