3. Thực hành chăm sóc cảnh quan trường em trang 55 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Kết nối tri thức

Ghi lại nhiệm vụ của mỗi người, mỗi nhóm:

Quảng cáo

Đề bài

Ghi lại nhiệm vụ của mỗi người, mỗi nhóm:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghi lại nhiệm vụ của mỗi người (nhóm) trong việc chăm sóc cảnh quan trường, sau đó hãy đánh giá kết quả em và mọi người thực hiện được.

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close