1. Chia sẻ về những cảnh quan cần chăm sóc, bảo vệ ở quê em trang 54 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Kết nối tri thức

- Nêu những cảnh quan chung mà em biết

Quảng cáo

Đề bài

- Nêu những cảnh quan chung mà em biết

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

- Giải thích lí do cần chăm sóc, bảo vệ những cảnh quan đó.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghi lại những cảnh quan mà em biết ( hồ nước, tượng đài, đình làng…) và cho biết lí do tại sao chúng ta cần phải bảo vệ những cảnh quan đó

Lời giải chi tiết

- Nêu những cảnh quan chung mà em biết

Sân chơi trẻ em, vườn hoa Cúc Phương, Hồ Gươm, Công viên Cầu giấy, chùa Cót.

- Giải thích lí do cần chăm sóc, bảo vệ những cảnh quan đó.

Vì đó là tài sản chung của tất cả mọi người. Nếu ta không bảo vệ, nó sẽ không còn sạch đẹp, dần dẫn nó sẽ hỏng và chúng ta sẽ mất cảnh quan đó.

loigiaihay.com

Quảng cáo
close