Quảng cáo
 • pic

  30 bài tập cơ bản Phân tích đa thức thành nhân tử

  30 bài tập cơ bản Phân tích đa thức thành nhân tử có đáp án và lời giải chi tiết đủ các dạng đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm hạng tử và phối hợp nhiều phương pháp

 • pic

  40 bài tập vận dụng Phân tích đa thức thành nhân tử

  40 bài tập vận dụng Phân tích đa thức thành nhân tử có đáp án và lời giải chi tiết đủ các dạng đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm hạng tử và phối hợp nhiều phương pháp

 • Quảng cáo
Gửi bài Gửi bài