Câu hỏi lý thuyết 1,2,3 trang 188 SGK Sinh học 9

Câu 1: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.1 Câu 2: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.2

Câu 1: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.1

Gợi ý làm bài:

Bảng 63.1. Môi trường và nhân tố sinh thái.

Môi trường Nhân tố sinh thái hữu sinh Nhân tố sinh thái vô sinh
Môi trường nước Cá, tôm, cua, rận nước, … Nước, bùn đất, các chất khoáng,…
Môi trường đất Giun đất, dế, trâu, bò, gà, cây cối,… Đất, đá, nước,…
Môi trường không khí Sáo, bồ câu, chuồn chuồn,… Không khí.
Môi trường sinh vật  Vật chủ và vật kí sinh Thức ăn có ở vật chủ ( nước, chất hữu cơ, chất vô cơ,…)

Câu 2: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.2

Gợi ý làm bài:

Bảng 63.2. Sự phân chia các nhóm sinh vật dựa vào giới hạn sinh thái

Nhân tố sinh thái Nhóm thực vật Nhóm động vật
Ánh sáng Nhóm cây ưa sáng     Nhóm cây ưa bóng Nhóm động vật ưa sáng Nhóm động vật ưa tối
Nhiệt độ Thực vật biến nhiệt Động vật biến nhiệt  Động vật hằng nhiệt
Độ ẩm Thực vật ưa ẩm         Thực vật chịu hạn Động vật ưa ẩm         Động vật ưa khô

Câu 3: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.3

Gợi ý làm bài:

Bảng 63.3. Quan hệ cùng loài và khác loài

Quan hệ Cùng loài Khác loài
Hỗ trợ Quần tụ cá thể             Cách li cá thể Cộng sinh                   Hội sinh
Đối địch Cạnh tranh thức ăn, chỗ ở                                   Cạnh tranh trong mùa sinh sản                       Ăn thịt nhau Cạnh tranh                   Kí sinh, nửa kí sinh     Sinh vật này ăn sinh vật khác.

Đã có lời giải SBT - Sinh lớp 9 và BT nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

 • Câu hỏi lý thuyết 4,5,6 trang 189 SGK Sinh học 9

  Câu hỏi lý thuyết 4,5,6 trang 189 SGK Sinh học 9

  Câu 4: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.4 Câu 5: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.5 Câu 6: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.6

 • Bài 1,2,trang 190, SGK Sinh học lớp 9

  Bài 1,2,trang 190, SGK Sinh học lớp 9

  1.Có thể căn cứ vào đặc điểm hình thái để phân biệt được tác động của nhân tố sinh thái với sự thích nghi của sinh vật không? 2.Nêu những điểm khác biệt về các mối quan hệ cùng loài và khác loài?

 • Bài 3,4, trang 190, SGK Sinh học lớp 9

  Bài 3,4, trang 190, SGK Sinh học lớp 9

  1.Quần thể người khác với quần thệ sinh vật khác ỏ những đặc trưng nào? Nêu ý nghĩa của hình tháp dân số 2. Quần xã và quần thể phân biệt với nliau về những mối quan hệ cơ bản nào?

 • Bài 5,6,trang 190 SGK Sinh học lớp 9

  Bài 5,6,trang 190 SGK Sinh học lớp 9

  5.Hãy điền những cụm từ thích hợp vào các ô vuông ở sơ đồ chuỗi thức ăn dưới dây và giải thích 6.Trình bày những hoạt động tiêu cực và tích cực của con người đối với môi trường?

 • Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn

  Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn

  Chuỗi và lưới thức ăn biểu hiện mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài sinh vật trong quần xã

 • Bài 1,2 trang 153 SGK Sinh học lớp 9

  Bài 1,2 trang 153 SGK Sinh học lớp 9

  1. Hãy cho vi dụ về một hệ sinh thái, phân tích các thành phần sinh thái đó 2.Hãy vẽ một lưới thức ăn trong đó có các sinh vật: cây cỏ, bọ rùa, ếch nhái rắn, cháu chấu, diều hâu, nấm, vi khuẩn, cáo, gà rừng, dê, hổ. Một số gợi ý về thức ăn

 • Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm

  Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm

  Ô nhiễm môi trường tạo điêu kiện cho nhiêu loại sinh vật gây bệnh cho người và động vật phát triền. Mỗi người, cán phải tích cực chống ó nhiễm mồi trường để phòng bệnh.

 • Báo cáo thực hành: Hệ sinh thái

  Báo cáo thực hành: Hệ sinh thái

  Tên bào thực hành: Hệ sinh thái...