Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga

Tóm tắt mục III. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Đối với nước Nga

- Đập tan ách áp bức, bóc lột của phong kiến, tư sản, giải phóng công nhân và nhân dân lao động.

- Đưa công nhân và nông dân làm chủ đất nước và vận mệnh của mình, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Mục 2

2. Đối với thế giới

- Làm thay đổi cục diện thế giới.

- Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới.

Mục 3

3. Mở rộng: Nhận xét của chủ tịch Hồ Chí Minh về Cách mạng tháng Mười Nga

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhận xét: “Giống như Mặt trời chói lọi, cách mạng thảng Mười Nga chiếu sáng nhất năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái Đất”.

Câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện vai trò to lớn của cách mạng tháng Mười đối với Việt Nam.

- Khi Nguyễn Ái Quốc đọc được “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin” là khi tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc, con đường cách mạng vô sản.

- Cách mạng tháng Mười chính là cái mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình của loài người, bước từ kỉ nguyên nô lệ sang kỷ nguyên con người làm chủ vận mệnh của mình, tạo nên bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử nhân loại.

- Xuyên suốt trong quá trình hoạt động của mình Chỉ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Cách mạng tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, thời đại quá độ từ chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới”. Đối với dân tộc Việt Nam nói riêng cũng như các dân tộc bị áp bức trên thế giới nói chung như mặt trời chói lọi, chiếu sáng và thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên thế giới. 

ND chính

- Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga: đối với nước Nga và đối với thế giới.

- Nhận xét của chủ tịch Hồ Chí Minh về Cách mạng tháng Mười Nga.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga


Loigiaihay.com

Quảng cáo
close