Xác định trên bản đồ châu Mĩ vị trí các nước Cu-ba, Chi-lê, Ni-ca-ra-goa và nêu lên các sự kiện đấu tranh ở ba nước này

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 31 SGK Lịch sử 9

Quảng cáo

Đề bài

Xác định trên bản đồ châu Mĩ vị trí các nước Cu-ba, Chi-lê, Ni-ca-ra-goa và nêu lên các sự kiện đấu tranh ở ba nước này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 29, 30 và lược đồ hình 14 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Xác định trên bản đồ châu Mĩ vị trí các nước Cu-ba, Chi-lê, Ni-ca-ra-goa: dựa vào bản đồ để xác nhận.

* Các sự kiện đấu tranh của 3 nước này:

- Từ đầu những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, một cao trào đấu tranh đã bùng nổ ở Mĩ La-tinh và khu vực này được ví như “Lục địa bùng cháy” của phong trào cách mạng.

- Ở Cu-ba: Năm 1959 cách mạng Cu-ba bùng nổ và thắng lợi.

- Ở Chi-lê:

+ Tháng 9 - 1970, cuộc bầu cử ở Chi-lê giành thắng lợi.

+ Chính phủ của Liên minh đoàn kết nhân dân do Tổng thống A-gien-đê lãnh đạo đã thực hiện những chính sách cải cách tiến bộ củng cố độc lập chủ quyền dân tộc trong những năm 1970 - 1973.

- Ở Ni-ca-ra-goa:

+ Dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Xan-đi-nô, nhân dân nước này đã lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ.

+ Đưa đất nước phát triển theo con đường dân chủ.

- Cuối cùng, do nhiều nguyên nhân, nhất là sự can thiệp của Mĩ, các phong trào cách mạng ở Chi-lê và Ni-ca-ra-goa đều thất bại vào những năm 1973 và 1991.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close