Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933)

Tóm tắt mục I. Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục I

I. Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933)

- Cuộc khủng hoảng thế giới (1929 - 1933) tác động một cách tiêu cực đến Việt Nam.

+ Kinh tế: Nền kinh tế Việt Nam vốn phụ thuộc vào Pháp nay càng suy sụp hơn nữa: nông nghiệp và công nghiệp sa sút nghiêm trọng, xuất nhập khẩu đình đốn, hàng hóa khan hiếm, đắt đỏ.

+ Xã hội: Pháp tăng cường bóc lột Việt Nam, gia sức đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân do vậy tinh thần cách mạng của nhân dân ta càng lên cao.

ND chính

Những tác động của cuộc khủng hoảng thế giới (1929 - 1933) đến Việt Nam.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close