Vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng?

Vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng?

Quảng cáo

Đề bài

Vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 48-50 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng vì:

- Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế (Nga hoàng) . Tuy nhiên, cùng lúc ấy, tại nước Nga tồn tại 2 chính quyền: Chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.

⟹ Hai chính quyền đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại lâu dài.

- Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa (lật đổ chính quyền tư sản lâm thời). Thiết lập chính quyền thống nhất trong toàn quốc của Xô Viết, đưa nước Nga bước vào thời kì cách mạng xã hội chủ nghĩa.

⟹ Cách mạng tháng Mười bùng nổ (24-10-1917)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài