Luyện bài tập với chủ đề "Bài 11: Nghe - viết: Lời giải toán đặc biệt. Phân biệt r/d/gi, an/ang" - Lớp 3

THÔNG HIỂU (44%)

VẬN DỤNG (56%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện