Luyện bài tập với chủ đề "Bài tập: Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mĩ ở miền Nam (1965 – 1968)" - Lớp 12

NHẬN BIẾT (24%)

THÔNG HIỂU (18%)

VẬN DỤNG (36%)

VẬN DỤNG CAO (22%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện