Đề kiểm tra 15 phút lần 2 học kì 1 - Đề số 1

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 2

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Tổ chức chính trị nào đã lãnh đạo nhân dân Nam Phi đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc?

 


Câu 3 Thông hiểu
Câu 6 Nhận biết

Năm 1961, Phiđen Cátxtơrô đã tuyên bố với toàn thế giới, Cuba sẽ tiến lên

 


Câu 8 Vận dụng